Klikk på dokumentet for å lese våre redegjørelser om vårt arbeid i henhold til åpenhetsloven. Det vil hvert år innen utgangen av Juni bli publisert en rapport for fjorårets arbeid. For annen informasjon knyttet til dette arbeidet se siden Samfunnsansvar  

 

 


 

 

 

2023

Her kan du lese vår redegjørelse for konsernets arbeid med samfunnsansvar, miljø og bærekraft gjennom aktsomhetsvurderinger i året 2023

 


 

 

 

2022

Her kan du lese vår redegjørelse for konsernets arbeid med samfunnsansvar, miljø og bærekraft gjennom aktsomhetsvurderinger i året 2022